Julekalenderen er slutt.
Du finner gavekort og billetter til alle våre forestillinger på www.kongsbergmusikkteater.no
Ha en fin dag !

Tom Schandy - hva er han kjent som?
Tom Schandy - hva er han kjent som?
Torsdag 8. februar- Tom Schandy - fotograf, forfatter og naturformidler ✨

Store predatorer har en symbolverdi for vår planet, for vår urørte natur, de er en prøve på vår vilje til å ta vare på artsmangfoldet. De fleste av de store predatorene er truet og innlemmet i de nasjonale og internasjonale Rødlistene over truede arter. Samtidig som at noen ønsker å redusere eller eliminere bestandene av store rovdyr, arbeider andre for å sikre deres eksistens.

PREDATOR er en bok om store rovdyr i en moderne verden. Her fortelles historien om hvordan de store rovdyrene behandles i det 21. århundre.
Torsdag 8. februar- Tom Schandy - fotograf, forfatter og naturformidler ✨

Store predatorer har en symbolverdi for vår planet, for vår urørte natur, de er en prøve på vår vilje til å ta vare på artsmangfoldet. De fleste av de store predatorene er truet og innlemmet i de nasjonale og internasjonale Rødlistene over truede arter. Samtidig som at noen ønsker å redusere eller eliminere bestandene av store rovdyr, arbeider andre for å sikre deres eksistens.

PREDATOR er en bok om store rovdyr i en moderne verden. Her fortelles historien om hvordan de store rovdyrene behandles i det 21. århundre.
Dagens premie


2 billetter til foredragt Predator med Tom Schandy 8. februar ✨

Obs, du mangler et obligatorisk felt markert i rødt.

Luke er avsluttet

Riktig svar: Fotograf, forfatter og naturformidler


Konkurransevilkår

- Vinneren vil bli tilfeldig trukket basert på innsendte svar.
- Vinnerne vil bli kontaktet via tlf. eller e-post. Husk derfor å oppgi fullt navn, mobiltelefonnr. og e-postadresse.
- Dersom nødvendig informasjon ikke er korrekt registrert vil premien gå tilbake til ny trekning.
- Deltagelse i Konkurransen er gratis og uten kjøpsforpliktelse.
- Deltagelse i Konkurransen er tillatt for enhver person som har gyldig e-postadresse, er 16 år gammel eller eldre på påmeldingstidspunktet.
- Deltageren samtykker til at den registrerte e-postadressen og mobilnr blir lagret og vil kunne bli behandlet og brukt i forbindelse med å informere om konkurranseholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.

Vilkår

For å kunne delta i julekalenderen må du akseptere å motta Kongsberg Musikkteaters nyhetsbrev.

Vilkår

For å kunne kontakte deg om du vinner en av premiene må vi ha ditt samtykke til å kontakte deg på epost og mobiltelefon.

Vilkår